Details

Joined September 2016
Backed 0
Created 1

Bio

Campaigns created by lenguyennhatlinh

Thất bạilangpho

Tác phẩm là sự đan xen giữa hội hoạ trường phái hiện thực và văn chương duy mỹ của hoạ sĩ Phạm Bình Chương và tác giả Lê Nguyễn Nhật Linh.

  • 25%Thành công
  • 49,900,000 VNDĐã ủng hộ
  • Campaignđã kết thúc