Details

Joined April 2018
Backed 0
Created 1

Bio

Campaigns created by marilyn123

Thành công24232163_915948448568574_6396089677961199905_n

hàn gắn, lan toả sự yêu thương và thấu hiểu, đồng cảm giữa con người với nhau qua các câu chuyện cá nhân, và đặc biệt là qua sự thấu cảm.

  • 102%Thành công
  • 15,300,000 VNDĐã ủng hộ
  • Campaignđã kết thúc

Tạo bởi Marilyn