Details

Joined February 2015
Backed 2
Created 2

Bio

Campaigns created by phongduongcomic

Thành công3 phiên bản sách Long Thần Tướng tập 1

10 năm trước, chúng tôi để lại 1 bộ truyện còn dang dở. Đã đến lúc chúng tôi kết thúc nó….

  • 126%Thành công
  • 252,700,000 VNDĐã ủng hộ
  • Campaignđã kết thúc

Tạo bởi Phong Duong Comics

Thành công3 phiên bản sách Long Thần Tướng tập 1

10 năm trước, chúng tôi để lại 1 bộ truyện còn dang dở. Đã đến lúc chúng tôi kết thúc nó….

  • 110%Thành công
  • 330,350,000 VNDĐã ủng hộ
  • Campaignđã kết thúc

Tạo bởi Phong Duong Comics