Details

Joined December 2016
Backed 0
Created 1

Bio

Trưởng ban truyền thông của tổ chức nghiên cứu kinh tế vĩ mô - The Keynesian.

Campaigns created by Thu Bui

Thành côngkeynes lookbook

Truyền bá tri thức tới cộng đồng các bạn trẻ Việt Nam, những người yêu thích và có quan tâm đến kinh tế xã hội.

  • 110%Thành công
  • 27,550,000 VNDĐã ủng hộ
  • Campaignđã kết thúc

Tạo bởi Bùi Thị Thu