Details

Joined July 2016
Backed 0
Created 1

Bio

Campaigns created by ts13vn

Thành công01

Dự án cuốn sách ảnh Taylor Swift Vietnam nhân dịp tri ân các thành viên của cộng đồng fan Taylor Swift tại Việt Nam trong suốt 5 năm hoạt động và phát triển.

  • 121%Thành công
  • 60,690,000 VNDĐã ủng hộ
  • Campaignchưa kết thúc

Tạo bởi Taylor Swift Vietnam