Thất bạispecial2

Gây quỹ cộng đồng để xuất bản cuốn sách “Cái hố đen”

  • 13%Thành công
  • 12,900,000 VNDĐã ủng hộ
  • Campaignđã kết thúc

Tạo bởi Cái Hố Đen

Thành cônghohn_thum

Cùng chia sẻ, để chúng tôi lưu giữ câu chuyện của bạn.

  • 100%Thành công
  • 200,720,000 VNDĐã ủng hộ
  • Campaignđã kết thúc

Tạo bởi Humans of Hà Nội