Thất bại/var/www/html/www.betado.com/public_html/wp-content/uploads/2017/10/bìa-ringout-final1.jpg

Dự án mong muốn thay đổi nhận thức của người phụ nữ về vấn đề bạo lực tình dục trong hôn nhân, để họ không còn e ngại về vấn đề này mà sẵn sàng đứng lên khi bị bạo hành

  • 6%Thành công
  • 1,200,000 VNDĐã ủng hộ
  • Campaignđã kết thúc

Tạo bởi hiepsihiendai