Thành công01

Dự án cuốn sách ảnh Taylor Swift Vietnam nhân dịp tri ân các thành viên của cộng đồng fan Taylor Swift tại Việt Nam trong suốt 5 năm hoạt động và phát triển.

  • 121%Thành công
  • 60,690,000 VNDĐã ủng hộ
  • Campaignchưa kết thúc

Tạo bởi Taylor Swift Vietnam