happytumorcover

Nếu khối U trong cơ thể người tự kể lại câu chuyện chính nó, nó sẽ kể điều gì nhỉ? Nó có khao khát sống như chúng ta hay không?

  • 9%Thành công
  • 18,900,000 VNDĐã ủng hộ
  • Campaignchưa kết thúc

Tạo bởi Bùi Dũng