Thất bại/var/www/html/www.betado.com/public_html/wp-content/uploads/2017/10/Hinh-anh-21.jpg

Dự án “Viet Culture Plaza” được ra đời với mong muốn tạo môi trường kết nối giới trẻ với những sản phẩm văn hóa truyền thống, cụ thể là nhạc cụ âm nhạc truyền thống thông qua những cải tiến mới mẻ phù hợp với môi trường hiện đại.

  • 51%Thành công
  • 10,100,000 VNDĐã ủng hộ
  • Campaignđã kết thúc

Tạo bởi hiepsihiendai