Bạn có thể ủng hộ cho dự án Long Thần Tướng thông qua Paypal gửi trực tiếp:

Thông tin tài khoản Paypal:

Lưu ý: Do Paypal chỉ chấp nhận đơn vị tiền tệ là USD, bạn cần chia số tiền trong mức đóng góp cho 20.000 để ra số tiền USD cần chuyển.

Ví dụ:

  • Mức đóng góp 100.000 VND = 5$.
  • Mức đóng góp 500.000 VND = 25$

Sau khi chuyển khoản số tiền tương ứng với mốc đóng góp, xin vui lòng gọi điện đến số 01688.888.262 để xác nhận thông tin.

Nếu bạn không ở trong nước, xin vui lòng xác minh truy cập thông qua email: [email protected]

Nếu cần trợ giúp, xin vui lòng truy cập group Facebook: https://www.facebook.com/groups/longthantuong/

Chúng tôi sẽ xác nhận giao dịch của bạn qua email xác nhận. Chúng tôi đồng thời cập nhật số tiền của bạn vào trong tổng số tiền đóng góp của dự án.

Lưu ý: Các bạn NÊN điền địa chỉ và điện thoại TẠI VIỆT NAM. Nếu bạn đang ở nước ngoài, có thể ghi địa chỉ người nhà. Điều này giúp chúng tôi liên hệ với các bạn tốt hơn.

Posted on 06/02/2014 Tạo bởi Admin With 1 comment

Leave a comment

One comment