Bạn cần đăng nhập để thực hiện việc nạp tiền vào tài khoản. Hãy đăng nhập/đăng ký tài khoản Betado, sau đó quay trở lại trang này để tiến hành nạp tiền.

 

 

 

 

Posted on 10/07/2016 Tạo bởi Admin With 1 comment

Leave a comment

One comment

  • Hoàng Tuấn

    ad cho hỏi nếu mình nạp 200k mà mốc chỉ có 160k thì nạp vào mình sẽ dc 200k hay chỉ 160k?

    22/07/2016 at 10:34 pm