Các dự án khi đưa lên Betado cần tuân thủ các quy định sau:

Cần có sản phẩm thực tế.

Chúng tôi không chấp nhận sản phẩm đưa lên là 1 dạng ý tưởng. Các bạn cần đạt được 1 thành tựu nhất định trước khi tiến hành gây quỹ. Nếu các bạn muốn gây quỹ cho 1 cuốn sách, các bạn đã phải có trong tay bản thảo của tác phẩm. Nếu các bạn định gây quỹ cho một bộ phim, các bạn phải có những tác phẩm từ trước đã hoàn thiện. Điều này giúp cho cộng đồng đánh giá các bạn chính xác hơn.

KHÔNG phải là các dự án TỪ THIỆN.

Betado không chấp nhận các dự án gây quỹ từ thiện trực tiếp cho 1 cá nhân, 1 tổ chức. Ví dụ: “Ủng hộ 5.000.000 VND cho 1 hoàn cảnh cơ nhỡ!” Thay vì thế, các bạn có thể kêu gọi: “Ủng hộ 50.000.000 VND, tôi sẽ xây 1 quán ăn bình dân phục vụ cho các hoàn cảnh cơ nhỡ”. Nên nhớ, các dự án trên Betado luôn là dự án kinh doanh, và chúng tôi sẽ từ chối mọi dự án từ thiện.

Ưu tiên các dự án vì cộng đồng

Chúng tôi đặc biệt ưu tiên các dự án hướng tới cộng đồng. Từ “Cộng đồng” ở đây cần hiểu đúng nghĩa. Không phải là “Cộng đồng” chung chung, mà là các cộng đồng đặc biệt, có bản sắc văn hóa riêng. Đặc biệt, chúng tôi quan tâm đến các dự án hướng tới các nhóm yếu thế, những nhóm người không được coi trọng trong xã hội.

Ưu tiên các dự án nghệ thuật

Nền tảng của Betado là từ dự án crowdfund cho bộ truyện tranh “Truyền thuyết Long Thần Tướng“. Do vậy, chúng tôi ưu tiên và sẽ giúp đỡ cho các dự án nghệ thuật như:

  1. Sách.
  2. Truyện
  3. Phim

Posted on 07/03/2015 Tạo bởi Admin With 0 comments

Leave a comment